054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | מכשירים פיננסיים: הצגה (IAS 32/IFRS 9)

מכשירים פיננסיים: הצגה (IAS 32/IFRS 9)

מכשירים פיננסיים: הצגה (IAS 32/IFRS 9)
₪299 ל-90 ימים

בנושא זה אנו נכיר, נלמד ונתרגל את התקן:

מכשירים פיננסיים: הצגה (IAS 32). בשילוב עם התקן: מכשירים פיננסיים (IFRS 9)

בתקן אנו נכיר מכשירים פיננסיים ונלמד איך לחשב אותם.
שיעור 1 - נכיר את התקן נגיע עד להנפקת חבילה, אך עדיין לא ניגע בנושא של צירופי עסקים (אותו נלמד בשיעור הבא כאשר נכיר לעומק את התקן).
בין היתר, אנו נלמד לחשב את המכשירים הפיננסיים הבאים:

  • עסקאות עתידיות
  • אופציות
  • אג"ח להמרה
  • מניות בכורה על סוגיהן
  • הנפקת חבילות ועוד


שיעור 2
- נכיר את התקן IAS 32 לעומקו, כולל מסים נדחים ושילוב של מכשירים נגזרים עם צירופי עסקים. אלו הנושאים הנדרשים עבור בחינת המועצה הסופית "פיננסית מתקדמת".
שיעור 3 - תרגול שאלות רב ברירה ופתוחות הכוללות שאלות מבחינות המועצה האחרונות. לכל התרגילים יש פתרונות מלאים ולחלקם אף מלווים סרטוני הסבר.

את השיעור מעביר, רו"ח יניב גוטמן, בעלים ומנכ"ל משותף - "רגב גוטמן".

שתהיה לכם צפייה מהנה ומועילה:)

שימו לב!

השיעור הינו ל- 3 חודשים בלבד! ניתן לחדש את השיעור בעלות נוספת של 50% מהמחיר המקורי.

לא ניתן לחדש הרשאה על קורס זה. ניתן לחדש הרשאות רק על קורס מלא.

לכן אם ברצונכם קורס מלא, אנא צרו איתנו קשר.

 

 

79
969
1134
541
871
1423
1826
691
2177
361
953
1181
2841
2616
2855
2524
66
1288
333
134
173
324
169
406
642
141
239
630
124
182
967
104
299
820
280
524
390
735
319
732
264
1491
1357
1634
1890
4554
2600
1497
1424
1591
574
491
1857
1119
1338
שיעור: הכרת התקן ותרגול IAS 32/IFRS 9
הצג סרטונים
סרטון: מכשירים פיננסיים - הגדרות
אורך:
סרטון: דוגמאות 1+2
אורך:
סרטון: סילוק מותנה+זכות פדיון דוגמאות 3+4.1
אורך:
סרטון: מחויבות חוזית - דוגמאות 4.2+5
אורך:
סרטון: מכשיר הוני - דוגמאות 6+7
אורך:
סרטון: עקרונות הצגה - דוגמאות 8-12
אורך:
סרטון: מכשיר מורכב - דוגמא 13
אורך:
סרטון: מכשיר מורכב - דוגמא 14
אורך:
סרטון: שינוי בתנאי המרה - דוגמא 15
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה (ללא הוצ' הנפקה) - דוגמא 22
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה (עם הוצ' הנפקה) - דוגמא 23
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה - שאלה 8
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה - שאלה 9
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה - שאלה 16 חלק א'
אורך:
סרטון: הנפקת חבילה - שאלה 16 חלק ב'
אורך:
שיעור: הסבר על התקן - IAS 32
הצג סרטונים
סרטון: IAS 32 - נושא 1 - תחולה והגדרות
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 2 - כללי סיווג והצגה של מכשירים פיננסיים
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 3 - ריבית, דיבידנדים ועלויות עסקה
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 4 - קיזוז בין נכס פיננסי להתחייבות פיננסית
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 5 - הטיפול החשבונאי במכשירים הוניים
אורך:
סרטון: IFRIC 19 - נושא 6 - פרשנות: סילוק התחייבות פיננסית באמצעות מכשירים הוניים
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 7 - שילוב בין כתבי אופציה להשפעה מהותית (IAS 28)
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 8 - שילוב בין כתבי אופציה לדוחות מאוחדים (IFRS 10)
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 9 - הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים מורכבים
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 10 - שילוב בין אגח להמרה להשפעה מהותית (IAS 28)
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 11 - שילוב בין אגח להמרה לדוחות מאוחדים (IFRS 10)
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 12 - איגרות חוב להמרה צמודות
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 13 - הנפקת חבילה
אורך:
סרטון: IAS 32 - נושא 14 - סוגי חוזים על מכשירים הוניים
אורך:
שיעור: שאלות כולל צירופי עסקים ומסים נדחים - IAS 32
הצג סרטונים
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלות 2-3
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 6
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלות 7-8
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 10
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלות 12-14
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 15
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 16
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 17
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 18
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 19
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 20
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 21
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 22
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 23
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 24
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 25
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 26
אורך:
סרטון: IAS 32 - תרגול שאלה 27
אורך:
לכל הקורסים של אוניברסיטת אריאל