054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

פיננסית א' – מכללת הדסה

פיננסית א' – מכללת הדסה

פיננסית א' – מכללת הדסה
₪390 ל-180 ימים

ברוכים הבאים לקורס "חשבונאות פיננסית א" של מכללת הדסה.
הקורס כולל את כל התקנים שצריך ללמוד כדי לגשת לבחינה.

להלן השיעורים:

(ניתן ללחוץ על הלינק כדי לגשת לתקן)

שיעור 1 - תיאוריה חשבונאית:

מסגרת מושגית (FRAMEWORK),

הצגת הדוחות הכספיים (IAS-1),

מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות (IAS-8),

אירועים לאחר תקופת הדיווח (IAS-10),

הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (IAS-37)

נכסים בלתי מוחשיים (IAS 38)

שיעור 2 - מלאי (IAS-2) ורכוש קבוע - מודל העלות (IAS-16)

שיעור 3 - עלויות סילוק, פירוק ושיקום (IFRIC-1) וירידת ערך נכסים (IAS-36)

שיעור 4 - רכוש קבוע - מודל הערכה מחדש (IAS-16) ונדל"ן להשקעה (IAS-40)

שיעור 5 - שינויים בהון העצמי (IAS 32)

שיעור 6 - איגרות חוב והלוואות (IAS 32)

שיעור 7 - השקעה במכשירים פיננסיים (IFRS-9)

 

שימו לב!
השיעור הינו ל- 6 חודשים בלבד!
ניתן לחדש הרשאה פעם אחת בלבד (כלומר מקסימום - שנה).
לחידוש ההרשאה יש ליצור איתנו קשר במייל ולשלוח לנו הוכחה שעדיין לא עברתם את הקורס.

589
123
400
381
1636
442
1404
1678
1405
703
1047
1529
703
451
663
307
399
425
284
541
522
108
1034
716
624
554
455
97
569
497
421
1205
849
526
485
504
464
82
1202
428
402
638
132
1238
331
564
566
721
497
621
99
151
907
668
1085
725
402
698
1772
227
1186
966
674
616
448
979
961
1064
1018
672
448
481
1160
566
2636
1331
781
1915
577
1222
1490
849
168
616
1668
1115
539
877
172
1099
2187
1872
654
774
450
2044
770
594
562
627
1125
1501
2227
1402
1559
1387
157
1388
849
1829
1439
1662
2189
1407
578
689
883
422
1043
1717
159
746
461
1330
536
2826
1793
607
452
816
682
1024
1165
1742
545
778
1387
2446
2162
2152
1027
1586
2476
1725
105
1624
1496
1094
1926
1624
1161
165
1829
852
573
455
437
1110
1088
1941
1342
2249
1391
1150
883
2123
1429
1621
1621
175
532
1993
984
1350
1232
1310
422
807
1238
1062
1551
2587
1224
2542
2643
680
1465
1451
1295
1383
שיעור: שיעור 1 - תיאוריה חשבונאית
הצג סרטונים
סרטון: פתיח - שיעור 1
אורך:
סרטון: נושא 1 - מבוא למסגרת המושגית
אורך:
סרטון: נושא 2 - מבנה המסגרת המושגית 1
אורך:
סרטון: נושא 3 - מבנה המסגרת המושגית 2
אורך:
סרטון: נושא 4 - מבנה המסגרת המושגית 3
אורך:
סרטון: נושא 5 מסגרת מושגית - נכסים
אורך:
סרטון: נושא 6 מסגרת מושגית - התחייבויות
אורך:
סרטון: נושא 7 מסגרת מושגית - הון עצמי
אורך:
סרטון: נושא 8 מסגרת מושגית - הכנסות והוצאות
אורך:
סרטון: נושא 9 מסגרת מושגת - השקעות ומשיכות בעלים
אורך:
סרטון: נושא 10 מסגרת מושגית - בסיסי מדידה ותפיסת שימור ההון
אורך:
סרטון: מסגרת מושגית - תרגול שאלות 1-2
אורך:
סרטון: מסגרת מושגית - תרגול שאלות 3-4
אורך:
סרטון: מסגרת מושגית - תרגול שאלות 5-7
אורך:
סרטון: מסגרת מושגית - תרגול שאלות 8-9
אורך:
סרטון: מסגרת מושגית - תרגול שאלות 10-11
אורך:
סרטון: מסגרת מושגית - תרגול שאלה 12
אורך:
סרטון: מסגרת מושגית - תרגול שאלות 13-14
אורך:
סרטון: מסגרת מושגית - תרגול שאלות 15-16
אורך:
סרטון: מסגרת מושגית - תרגול שאלות 17-19
אורך:
סרטון: IAS8 + IAS1 - פתיח
אורך:
סרטון: IAS 1 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 1 - חלק 2 + תרגול שאלה 20
אורך:
סרטון: IAS 8 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 8 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 8 - שאלות 21-22
אורך:
סרטון: IAS 37 - פתיח
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 5
אורך:
סרטון: IAS 37 - תרגול שאלות 23-24
אורך:
סרטון: IAS 37 - תרגול שאלות 25-26
אורך:
סרטון: IAS 37 - תרגול שאלות 27-28
אורך:
סרטון: IAS 37 - תרגול שאלות 29-30
אורך:
סרטון: IAS 10 - פתיח
אורך:
סרטון: IAS 10 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 10 - שאלות 31-32
אורך:
סרטון: IAS 10 - שאלות 33-34
אורך:
סרטון: IAS 10 - שאלות 35-37
אורך:
סרטון: IAS 38 - פתיח
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 38 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 38 - שאלות 38-39
אורך:
סרטון: IAS 38 - שאלות 40-41
אורך:
סרטון: IAS 38 - שאלות 42-44
אורך:
סרטון: סיכום - תיאוריה חשבונאית
אורך:
שיעור: שיעור 2 - מלאי ור"ק (עלות)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 2 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 2 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלה 2
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלות 7-8
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלות 9-10
אורך:
סרטון: IAS 2 - שאלות 11-13
אורך:
סרטון: IAS 16 - פתיח
אורך:
סרטון: IAS 16 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 16 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 16 - חלק 3
אורך:
סרטון: IFRIC 1 - עלויות סילוק, פירוק ושיקום
אורך:
סרטון: IAS 20 - מענק ממשלתי
אורך:
סרטון: IAS 16 - הכרת שיטות הפחת
אורך:
סרטון: IAS 16 - שיטת הקו הישר (שאלות 14-15)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שיטת סס"ש יורד (שאלות 14-15)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שיטת התפוקה (שאלות 14-15)
אורך:
סרטון: IAS 16 - פקודות יומן (שאלות 16-17)
אורך:
סרטון: IAS 16 - היוון עלויות (שאלה 18)
אורך:
סרטון: IAS 16 - היוון עלויות (שאלה 19)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שינוי שיטה ושינוי אומדן (שאלות 20-21)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שיפוץ נכס (שאלה 22)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 23
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 25 (החלפת נכס בנכס)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 30 (פחת לפי רכיבים ומענק)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 31 (החזר מענק השקעה)
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלות 32-33
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלות 34-35
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלות 36-39
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלה 40
אורך:
שיעור: שיעור 3 - פירוק ושיקום (IFRIC 1) וירידת ערך נכסים (IAS 36)
הצג סרטונים
סרטון: IFRIC 1 - עלויות פירוק ושיקום
אורך:
סרטון: IFRIC 1 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IFRIC 1 - שאלות 6-8
אורך:
סרטון: IFRIC 1 - שאלות 9-10
אורך:
סרטון: IFRIC 1 - שאלות 11-13
אורך:
סרטון: IAS 36 - פתיח
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 5
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 6
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלה 14
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 22-23
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 24-25
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 26-27
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 28-30
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 31-32
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 33-35
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 39-42
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 43-44
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 45-46
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 47-49
אורך:
שיעור: שיעור 4 - ר"ק (הערכה מחדש) ונדל"ן
הצג סרטונים
סרטון: IAS 16 - שאלה 1 (בסיסי)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 2 (בסיסי)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 3 (איפוס פחנ"צ)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 3 (שערוך שווה)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 4 (כולל ירידת ערך)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 5 (כולל פירוק ושיקום)
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלות 7-8
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלות 9-10
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלות 11-13
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלות 14-16
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 17
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלה 18
אורך:
סרטון: IAS 16 - שאלות 19-20
אורך:
סרטון: IAS 40 - פתיח
אורך:
סרטון: IAS 40 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 40 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 40 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 40 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 16 ל- IAS 40 - שאלה 21
אורך:
סרטון: IAS 40 ל- IAS 16 - שאלה 25
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 26-27
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 28-29
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 30-31
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 32-33
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 34-36
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 37-38
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 39-41
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלה 42
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלה 43
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 44-46
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 47-49
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 50-53
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 54-57
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 58-60
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 61-64
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 65-66
אורך:
סרטון: IAS 40 - שאלות 67-69
אורך:
שיעור: שיעור 5 - שינויים בהון העצמי
הצג סרטונים
סרטון: הסבר שינויים בהון העצמי (רמה פשוטה) + שאלה 1
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה פשוטה) + שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 4 - שינויים בהון העצמי+מניות באוצר (רמה פשוטה)
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה חשבונאית) + שאלה 5
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה חשבונאית) - שאלה 6
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (רמה חשבונאית) - שאלה 7
אורך:
שיעור: שיעור 6 - IAS 32 (איגרות חוב)
הצג סרטונים
סרטון: סרטון הסבר לפני... אג"ח
אורך:
סרטון: הסבר מחשבון פיננסי
אורך:
סרטון: חזרה על ריביות
אורך:
סרטון: ריביות - תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: ריביות - תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה 3 - הנפקה בניכיון
אורך:
סרטון: שאלות 4+5 - הנפקה בפרמיה ופירעון בתשלומים
אורך:
סרטון: שאלה 6 - הנפקה בתחילת שנה
אורך:
סרטון: שאלה 7 - הנפקה באמצע שנה
אורך:
סרטון: שאלה 8 - פדיון מוקדם
אורך:
סרטון: שאלה 10 - פירעון בתשלומים (ללא הוצאות הנפקה)
אורך:
סרטון: שאלה 10 - עם הוצאות הנפקה!
אורך:
סרטון: חזרה על הצמדות ושערוכים
אורך:
סרטון: שאלה 15 - הצמדה לשע"ח
אורך:
סרטון: שאלה 16 - הצמדה למדד
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 19 (שיטת המעגל)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 20
אורך:
שיעור: שיעור 7 - IFRS 9 (מכשירים פיננסיים)
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 9 - הקדמה
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק א
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה חלק ב
אורך:
סרטון: IFRS 9 - הכרה וגריעת נכס - דוגמה 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - שינוי בתנאי הלוואה - דוגמה 3
אורך:
סרטון: IFRS 9 - סיווג ומדידה - דוגמה 4
אורך:
סרטון: IFRS 9 - מודל ירידת ערך
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 1
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 2
אורך:
סרטון: IFRS 9 - ירידת ערך - שלב 3
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 1 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 2 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 4 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 5 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 6 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 22-23 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 24-25 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 26-28 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 29-30 (IFRS-9)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 31-32 (IFRS-9)
אורך:
לכל הקורסים של מכללת הדסה