054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | מימון – מנהל מערכות בריאות

מימון – מנהל מערכות בריאות

מימון – מנהל מערכות בריאות
₪290 ל-180 ימים

מימון למנהל מערכות בריאות הוא קורס בסיס לסטודנטים הלומדים תואר במנהל מערכות בריאות.

הקורס מונה 8 נושאים:

שיעור 1 – חישובי ערך, סכומים חד פעמיים

שיעור 2 – סדרות סופיות, מענ"ס (מקדם ערך נוכחי סדרתי), מעע"ס (מקדם ערך עתידי סדרתי)

שיעור 3 - סדרות אינסופיות, סדרות אינסופיות צומחות

שיעור 4 - חישובי ריבית ותשואה (ריבית נקובה, ריבית אפקטיבית, ריבית מראש)

שיעור 5 - חישובי אינפלציה (ריבית נומינאלית וריבית ריאלית)

שיעור 6 - לוחות סילוקין והחזרי הלוואות (לוח סילוקין רגיל, לוח סילוקין שפיצר)

שיעור 7 - בדיקת כדאיות השקעה (חישוב ענ"נ ושת"פ) - NPV ו- IRR

שיעור 8 – בניית תזרים מזומנים בעולם עם מס

לאחר צפייה בקורס, חובה לפתור בחינות, כדי לתרגל את כל החומר בו-זמנית..

צפייה נעימה :)

יניב גוטמן

 

359
939
903
853
1008
427
361
648
301
340
72
640
397
1251
352
670
510
369
311
350
693
857
56
446
294
537
239
374
113
1008
397
865
219
532
541
1134
445
361
53
464
530
510
408
564
96
1155
884
752
725
526
1
1
1
1
82
1385
855
822
1178
722
1090
592
652
596
424
330
319
277
79
1217
783
693
784
673
562
198
שיעור: שיעור 1 - סכומים חד פעמיים
הצג סרטונים
סרטון: הסבר סכום חד פעמי
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים קדימה - מעע"ס
אורך:
סרטון: הסבר סדרה שלוקחים אחורה - מענ"ס
אורך:
סרטון: שאלות 1+2
אורך:
סרטון: שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלות 4-5
אורך:
סרטון: שאלה 8
אורך:
סרטון: שאלות 6-7
אורך:
סרטון: שאלה 9
אורך:
שיעור: שיעור 2 - סדרות סופיות
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות 12-14
אורך:
סרטון: שאלה 15
אורך:
סרטון: שאלות 16-17
אורך:
סרטון: שאלה 18
אורך:
סרטון: שאלה 20
אורך:
סרטון: שאלה 21
אורך:
סרטון: שאלות 22-23
אורך:
סרטון: שאלות 24-25
אורך:
סרטון: שאלות 26-27
אורך:
שיעור: שיעור 3 - סדרה אינסופית
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 28 - סדרה אינסופית
אורך:
סרטון: שאלה 29
אורך:
סרטון: שאלה 30
אורך:
סרטון: שאלה 31
אורך:
סרטון: שאלה 32 - סדרה אינסופית צומחת
אורך:
שיעור: שיעור 4 - ריביות
הצג סרטונים
סרטון: שאלות 33-34
אורך:
סרטון: שאלה 35
אורך:
סרטון: שאלות 36-37
אורך:
סרטון: שאלה 38
אורך:
סרטון: שאלות 39-40
אורך:
סרטון: שאלות 41-42
אורך:
סרטון: שאלות 44-45
אורך:
סרטון: שאלות 46-47
אורך:
סרטון: שאלות 48-49
אורך:
שיעור: שיעור 5 - אינפלציה
הצג סרטונים
סרטון: הסבר אינפלציה
אורך:
סרטון: שאלה 50
אורך:
סרטון: שאלה 51
אורך:
סרטון: שאלה 52
אורך:
סרטון: שאלות 53-54
אורך:
שיעור: שיעור 6 - לוחות סילוקין
הצג סרטונים
סרטון: הסבר לוחות סילוקין
אורך:
סרטון: שאלה 56
אורך:
סרטון: שאלה 57
אורך:
סרטון: שאלה 58
אורך:
סרטון: שאלות 59-60
אורך:
סרטון: שאלה 61
אורך:
סרטון: שאלה 62
אורך:
סרטון: שאלה 63
אורך:
סרטון: שאלה 64
אורך:
שיעור: שיעור 7 - כדאיות השקעה
הצג סרטונים
סרטון: הסבר ענ"נ ושת"פ (NPV ו- IRR)
אורך:
סרטון: שאלה 69
אורך:
סרטון: שאלה 70
אורך:
סרטון: שאלה 71
אורך:
סרטון: שאלה 72
אורך:
סרטון: שאלה 73
אורך:
סרטון: שאלות 74-76
אורך:
סרטון: שאלות 77-78
אורך:
סרטון: שאלה 79
אורך:
סרטון: שאלה 80
אורך:
סרטון: שאלה 82
אורך:
סרטון: שאלה 83
אורך:
סרטון: שאלה 84
אורך:
שיעור: שיעור 8 - תזמ"ז בעולם עם מס
הצג סרטונים
סרטון: הסבר בניית תזרים מזומנים (שאלה 85)
אורך:
סרטון: שאלה 86
אורך:
סרטון: שאלה 87
אורך:
סרטון: שאלה 88
אורך:
סרטון: שאלה 89
אורך:
סרטון: שאלות 90-91
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
לכל הקורסים של אוניברסיטת אריאל