054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | חשבונאות למנהלים – קרית אונו

חשבונאות למנהלים – קרית אונו

חשבונאות למנהלים – קרית אונו
₪340 ל-180 ימים

את הקורס "חשבונאות למנהלים'" של הפקולטה למנהל עסקים של הקריה האקדמית אונו מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה את הנושאים הבאים:

שיעור 1 - הכרת הדוחות ובנייתם והכרת התקינה הבינלאומית

שיעור 2 - רישום פקודות יומן/זהות חשבונאית ובניית הדוחות הכספיים

שיעור 3 - רכוש קבוע והכרת פקודות היומן.

שיעור 4 - מלאי והפרשה לחובות מסופקים.

שיעור 5 - פקודות חתך ותיקון מאזן בוחן - שיעור מסכם.

שיעור 6 - שינויים בהון העצמי וחלוקת דיבידנדים

שיעור 7 - דוח תזרים מזומנים

370
850
815
855
1180
1046
2630
1143
642
153
889
503
732
770
372
808
907
1272
755
759
261
1149
1801
1921
1552
1660
1975
1714
73
979
961
1064
1018
672
448
481
1160
566
1316
950
1919
930
481
110
1395
1179
1089
1045
1190
503
385
880
741
695
903
730
899
486
1159
470
481
1014
430
516
556
689
376
613
484
1149
380
104
909
1863
1409
1269
2790
2333
2530
145
854
1
1
1
1505
1496
1
1
1
145
634
1803
579
1897
1559
1261
485
757
497
151
שיעור: שיעור 1
הצג סרטונים
סרטון: הכרת הדוחות הכספיים
אורך:
סרטון: השלמת נתונים (בסיסי) - שאלה 1
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 3
אורך:
סרטון: הרכבת מאזן - שאלה 4
אורך:
סרטון: הרכבת דוח רווח והפסד - שאלה 6
אורך:
סרטון: שאלה 13 - הרכבת מאזן ודוח רווח והפסד
אורך:
סרטון: שאלה 15 - הכרת התקינה החשבונאית
אורך:
סרטון: שאלה 16 - הכרת התקינה החשבונאית
אורך:
שיעור: שיעור 2
הצג סרטונים
סרטון: הסבר פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 1
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: חשבונות חתך - הסבר פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 6 - הוצאות מראש
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9 - הוצאות לשלם
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 12+13 - הכנסות מראש
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 16 - הכנסות לקבל
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 19-21
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים (שאלה 23)
אורך:
סרטון: פקודות יומן (שאלה 23)
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים (שאלה 24)
אורך:
סרטון: פקודות יומן (שאלה 24)
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים (שאלה 25)
אורך:
סרטון: פקודות יומן (שאלה 25)
אורך:
שיעור: שיעור 3
הצג סרטונים
סרטון: הסבר רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שיטת הקו הישר (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: שיטת סכום ספרות שנים יורד (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: שיטת התפוקה (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: הכרת פקודות היומן (שאלות 3+4)
אורך:
סרטון: היוון (הוספת) עלויות לנכס (שאלה 5)
אורך:
סרטון: היוון עלויות (שאלה 6)
אורך:
סרטון: שינוי אומדן (שאלה 7) ושינוי שיטה (שאלה 8)
אורך:
סרטון: שיפוץ נכס (שאלה 9)
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות (שאלה 10)
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות (שאלה 11)
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות (שאלה 12)
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 15-17
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 25-26
אורך:
שיעור: שיעור 4
הצג סרטונים
סרטון: השלמת נתונים (שאלה 1)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת פיפו (שאלה 2)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת ממוצע משוקלל תקופתי ותמידי (שאלה 2)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: חישוב שווי מימוש נטו (שאלה 7)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: שריפת מלאי (שאלה 10)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 12
אורך:
סרטון: טעויות במלאי (שאלה 13)
אורך:
סרטון: שאלות תאורטיות על מלאי (שאלות 14-17)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 18+19)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 20+21)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 22+23)
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 25-26
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 27
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - שיטת אחוז מלקוחות (שאלה 28)
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - שיטת גיול חובות (שאלה 29)
אורך:
סרטון: הפרשה לחובות מסופקים - שאלה 30
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס + שקים לקבל (שאלה 31)
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - פקודות יומן
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 32
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 33
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 34
אורך:
סרטון: הסבר חשבונות חתך (שאלות 35-37)
אורך:
סרטון: טעויות במלאי + שווי מימוש נטו (שאלה 39)
אורך:
שיעור: שיעור 5
הצג סרטונים
סרטון: שאלה 1 - בסיס לשאלת מסה
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שאלת מסה - פקודות יומן
אורך:
סרטון: שאלה 3 - שאלת מסה - בניית דוחות כספיים
אורך:
סרטון: שאלה 4 - שאלת מסה
אורך:
סרטון: שאלה 6 - שאלות אמריקאיות
אורך:
סרטון: שאלה 7 - שאלות אמריקאיות
אורך:
סרטון: שאלה 8 - שאלות אמריקאיות
אורך:
שיעור: שיעור 6
הצג סרטונים
סרטון: חלוקת דיבידנד (שאלה 1)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 2
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (שאלה 5)
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (שאלה 6)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 7
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9
אורך:
שיעור: שיעור 7
הצג סרטונים
סרטון: הסבר דוח תזרים מזומנים - גישה ישירה
אורך:
סרטון: שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה 2
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 5
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 6
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 7
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 10-11
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 12-14
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 15-18
אורך:
סרטון: שיחת סיכום
אורך:
לכל הקורסים של הקריה האקדמית אונו