חשבונאות למנהלים – קרית אונו

 340

את הקורס "מכינה בחשבונאות'" של מכללת קרית אונו מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה 4 מפגשים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה, בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.
אורכו של הקורס הוא כ- 28 שעות נטו של סרטונים!!! המקיפים את כל חומר הלימוד לבחינה.

תיאור

את הקורס חשבונאות למנהלים של הקריה האקדמית אונו מעביר רו"ח יניב גוטמן, מנהל ושותף בית הספר

הקורס מונה את הנושאים הבאים:

שיעור 1 – הכרת הדוחות ובנייתם והכרת התקינה הבינלאומית

שיעור 2 – רישום פקודות יומן ובניית הדוחות הכספיים

שיעור 3 – רכוש קבוע והכרת פקודות היומן.

שיעור 4 – מלאי והפרשה לחובות מסופקים.

שיעור 5 – פקודות חתך ותיקון מאזן בוחן – שיעור מסכם.

שיעור 6 – דוח תזרים מזומנים