054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | בעיות מדידה בחשבונאות ב' 10865

בעיות מדידה בחשבונאות ב' 10865

בעיות מדידה בחשבונאות ב' 10865
₪390

להלן הנושאים של הקורס המקוון בעיות מדידה בחשבונאות ב' 10865:

שיעור 1 - מסים על הכנסה (IAS 12) - כ- 70 תרגילים.
שיעור 2 - ירידת ערך נכסים (IAS 36) - כ- 60 תרגילים.
שיעור 3: נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה (IFRS 5) - כ- 60 תרגילים
שיעור 4: הטבות לעובדים (IAS 19) - כ- 60 תרגילים
שיעור 5: הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (IAS 37)
מענקים ממשלתיים (IAS 20)
אירועים שלאחר תקופת הדיווח (IAS 10)

את הקורס מעביר:
רו"ח יניב גוטמן

106
1177
1467
859
521
4115
2768
2120
3125
3175
822
746
636
2317
2407
2826
2483
456
2582
955
885
1791
450
1255
573
555
714
680
1878
1185
2111
1722
513
161
1099
2187
1872
654
774
450
2044
770
594
562
627
606
1501
2227
1402
1559
1387
188
1282
2079
1178
1053
426
830
991
325
491
1230
1151
652
1007
1742
2622
139
1310
1825
1786
1264
1481
494
421
1252
1342
1215
1503
1822
1458
938
970
1194
1310
98
569
496
421
1205
849
526
485
504
464
139
448
781
1915
577
1222
1490
849
82
1202
428
402
638
172
שיעור: מיסים על הכנסה (IAS 12)
הצג סרטונים
סרטון: IAS 12 - נושא 1: הקדמה + מסים שוטפים
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 2: מיסים נדחים ובסיס מס
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 3: הפרשים זמניים
אורך:
סרטון: IAS 12 - נושא 4: מדידה והצגה
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 1
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 2
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 3
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 4
אורך:
סרטון: שאלה פתוחה - שאלה 5
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 12-13
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 14-15
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 16-18
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 19-23
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 24-26
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 27-29
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 30-33
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 34
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 35-39
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 40-41
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 42
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 43-46
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 47-48
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 49-51
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 52
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 53
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 54
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 55-57
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 58-61
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 62-64
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 65-68
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלות 69-71
אורך:
סרטון: IAS 12 - שאלה 72
אורך:
שיעור: ירידת ערך נכסים - IAS 36
הצג סרטונים
סרטון: IAS 36 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 5
אורך:
סרטון: IAS 36 - חלק 6
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 9-10
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 11-12
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 13-14
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 15-17
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 18-19
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 20-22
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 23-26
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 27-28
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 29-30
אורך:
סרטון: IAS 36 - שאלות 31-33
אורך:
שיעור: נכסים בלתי שוטפים המוחזקים למכירה (IFRS 5)
הצג סרטונים
סרטון: IFRS 5 - חלק 1
אורך:
סרטון: IFRS 5 - חלק 2
אורך:
סרטון: IFRS 5 - חלק 3
אורך:
סרטון: IFRS 5 - חלק 4
אורך:
סרטון: IFRIC 17 - פרשנות
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 3-5
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלה 6
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 7-9
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 10-12
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 13-15
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 16-18
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 19-20
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 21-23
אורך:
סרטון: IFRS 5 - שאלות 24-28
אורך:
שיעור: הטבות לעובדים - IAS 19
הצג סרטונים
סרטון: IAS 19 - סיווג, והטבות לעובדים לטווח הקצר
אורך:
סרטון: IAS 19 - הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה
אורך:
סרטון: IAS 19 - תכנית להטבה מוגדרת (המשך..)
אורך:
סרטון: IAS 19 - עלות שירות עבר ונכסי תכנית
אורך:
סרטון: IAS 19 - הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלות 5-6
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 7
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 8
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 9
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 10
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 11
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 12
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 13
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 14
אורך:
סרטון: IAS 19 - שאלה 15
אורך:
שיעור: הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים - IAS 37
הצג סרטונים
סרטון: IAS 37 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 2
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 3
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 4
אורך:
סרטון: IAS 37 - חלק 5
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 5-6
אורך:
סרטון: IAS 37 - שאלות 7-8
אורך:
שיעור: מענקים ממשלתיים - IAS 20
הצג סרטונים
סרטון: IAS 20 - מענק ממשלתי
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלה 1
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלה 2
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלות 5-6
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלות 7-10
אורך:
סרטון: IAS 20 - שאלה 11
אורך:
שיעור: אירועים לאחר תאריך המאזן - IAS 10
הצג סרטונים
סרטון: IAS 10 - חלק 1
אורך:
סרטון: IAS 10 - שאלות 1-2
אורך:
סרטון: IAS 10 - שאלות 3-4
אורך:
סרטון: IAS 10 - שאלות 5-7
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2022ב'
הצג סרטונים
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס