054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | יסודות החשבונאות 10280

יסודות החשבונאות 10280

יסודות החשבונאות 10280
₪390

הקורס יסודות החשבונאות הוא נחשב לקורס לא ברור בקרב הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה.

מאז ש"רגב גוטמן" נכנסו לתמונה, הקורס הזה הפך להיות אחד הקלילים שיש

וסטודנטים שלומדים בעזרת הקורס המקוון מקבלים בין 90 ל-100 כמו לחמניות חמות.

הסיבה היא צורת הלימוד... בעזרת הקורס המקוון עם רו"ח יניב גוטמן:

נלמד טכניקות פשוטות להבנת החומר, יינתנו טיפים מה צריך לעשות כדי לקבל 100

והכי חשוב - החומר יוסבר בצורה הכי פשוטה שיש ובמינימום זמן.

בקורס ישנם שאלות הדומות מאוד לשאלות בחינה והממנים, בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה.

הקורס כולל חוברות של מעל 250 שאלות עם פתרונות מלאים אשר יאפשרו לסטודנטים הכנה טובה וראויה מבלי להסתמך על חומרי עזר אחרים וחלקיים

סדר השיעורים:

שיעור 1 - הנושאים של ממ"ן 11 - בניית דוחות הכספיים, הכרת התקינה הבינלאומית והכרת הזהות החשבונאית.

שיעור 2 - הנושאים של ממ"ן 12 - השקעה בניירות ערך סחירים. והפרשה לחובות מסופקים.

שיעור 3 - הנושאים של ממ"ן 13 - מלאי, שריפת מלאי, טעויות במלאי ושחזור חשבונות (מלאי).

שיעור 4 - הנושאים של ממ"ן 14 - רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה ועלויות מחקר ופיתוח.

שיעור 5 - הנושאים של ממ"ן 15 - איגרות חוב, שינויים בהון העצמי, חלוקת דיבידנדים ורווח כולל אחר.

שיעור 6 - הנושאים של ממ"ן 16 - דוח על תזרימי המזומנים.

שיעור 7 - הכוונה לממ"נים

בונוס - 3 מבחנים לדוגמה עם פתרונות מלאים (למבחן מספר 1 יש סרטוני הסבר).

שיהיה בהצלחה!

72
334
992
815
855
1180
1046
1606
1675
2026
1143
642
1801
1552
1975
1612
78
1042
735
1014
430
516
556
1
1
1
1
1
1
1
143
1395
1179
1089
1
1
503
1
1
1
880
1
1
903
730
899
486
1159
1
1
92
725
961
1064
1018
386
1
1
1160
566
1388
1
1316
950
1919
1
1
1
1
639
1139
428
1
1
1
1
1
100
1321
1006
1384
852
854
1
1
1
1505
1496
1
1
1
278
634
884
579
1897
1559
1261
572
1930
3335
2743
2367
2908
485
757
497
172
273
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
שיעור: שיעור 1 - ממ"ן 11
הצג סרטונים
סרטון: סרטון פתיחת קורס
אורך:
סרטון: הסבר דוחות כספיים
אורך:
סרטון: השלמת נתונים (בסיסי) - שאלה 1
אורך:
סרטון: השלמת נתונים - שאלה 3
אורך:
סרטון: הרכבת מאזן - שאלה 4
אורך:
סרטון: הרכבת דוח רווח והפסד - שאלה 6
אורך:
סרטון: בניית דוחות כספיים - שאלה 10
אורך:
סרטון: הרכבת מאזן מורכב - שאלה 11
אורך:
סרטון: בניית דוחות כספיים - שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלה 16 - הכרת התקינה החשבונאית
אורך:
סרטון: שאלה 17 - הכרת התקינה החשבונאית
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 20
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 21
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 23
אורך:
סרטון: זהות חשבונאית והכנת דוחות כספיים - שאלה 24
אורך:
שיעור: שיעור 2 - ממ"ן 12
הצג סרטונים
סרטון: השקעה בניירות ערך סחירים (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: השקעה בניירות ערך סחירים (שאלה 3)
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - שיטת אחוז מלקוחות (שאלה 4)
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס - שיטת גיול חובות (שאלה 5)
אורך:
סרטון: הפרשה לחובות מסופקים - שאלה 6
אורך:
סרטון: הפרשה לחומ"ס + שקים לקבל (שאלה 7)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 10
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 12
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 13
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 14
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 15
אורך:
שיעור: שיעור 3 - ממ"ן 13
הצג סרטונים
סרטון: השלמת נתונים (שאלה 1)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת פיפו (שאלה 2)
אורך:
סרטון: מלאי - שיטת ממוצע משוקלל תקופתי ותמידי (שאלה 2)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 3
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: חישוב שווי מימוש נטו (שאלה 7)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 11
אורך:
סרטון: שריפת מלאי (שאלה 13)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 14
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 15
אורך:
סרטון: טעויות במלאי (שאלה 16)
אורך:
סרטון: שאלות תאורטיות על מלאי (שאלות 17-20)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 21+22)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 23+24)
אורך:
סרטון: שחזור חשבונות (שאלות 25+26)
אורך:
סרטון: תרגול שאלות 28-29
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 30
אורך:
שיעור: שיעור 4 - ממ"ן 14
הצג סרטונים
סרטון: הסבר רכוש קבוע
אורך:
סרטון: שיטת הקו הישר (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: שיטת סכום ספרות שנים יורד (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: שיטת התפוקה (שאלות 1+2)
אורך:
סרטון: היוון (הוספת) עלויות לנכס (שאלה 3)
אורך:
סרטון: היוון עלויות - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: היוון עלויות - תרגול שאלה 5
אורך:
סרטון: שינוי אומדן (שאלה 6) ושינוי שיטה (שאלה 7)
אורך:
סרטון: שיפוץ נכס (שאלה 8)
אורך:
סרטון: מודל הערכה מחדש (שאלה 9)
אורך:
סרטון: הערכה מחדש - תרגול שאלה 10
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות - שאלה 11
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות - שאלה 12
אורך:
סרטון: שאלות מסכמות - שאלה 14
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 17
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 18
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 19
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 20
אורך:
סרטון: נדל"ן להשקעה (שאלה 22)
אורך:
סרטון: שילוב בין נדל"ן לרכוש קבוע (שאלה 24)
אורך:
סרטון: עלויות מחקר ופיתוח (שאלה 25)
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 26
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 27
אורך:
סרטון: תרגול - שאלה 28
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 30-32
אורך:
סרטון: תרגול - שאלות 40-41
אורך:
שיעור: שיעור 5 - ממ"ן 15
הצג סרטונים
סרטון: איגרות חוב - הנפקה בניכיון (שאלה 1)
אורך:
סרטון: איגרות חוב - הנפקה בפרמיה (שאלה 2)
אורך:
סרטון: אג"ח - תרגול שאלה 4
אורך:
סרטון: רווח כולל אחר (שאלה 5)
אורך:
סרטון: חלוקת דיבידנד (שאלה 7)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 8
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 9
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 10
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (שאלה 11)
אורך:
סרטון: שינויים בהון העצמי (שאלה 12)
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 13
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 14
אורך:
סרטון: תרגול שאלה 15
אורך:
שיעור: שיעור 6 - ממ"ן 16
הצג סרטונים
סרטון: הסבר דוח תזרים מזומנים - גישה ישירה
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 1
אורך:
סרטון: גישה ישירה - שאלה 2
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 3
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 4
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 5
אורך:
סרטון: דו"ח תזמ"ז - הסבר על גיליון עבודה
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 9
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 10
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 11
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 12
אורך:
סרטון: גישה עקיפה - שאלה 13
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 14-15
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 16-18
אורך:
סרטון: שאלות אמריקאיות - שאלות 19-22
אורך:
שיעור: הכוונה לממני"ם 2020ב'
הצג סרטונים
שיעור: מבחנים לדוגמה
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 1 - שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלות 5+6
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלות 7+8
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 12
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה