054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | מיני-מרתון – יסודות החשבונאות 10280

מיני-מרתון – יסודות החשבונאות 10280

מיני-מרתון – יסודות החשבונאות 10280
₪180

המיני-מרתון המקוון בקורס יסודות החשבונאות 10280 של האוניברסיטה הפתוחה מועבר על רו"ח יניב גוטמן.

במיני-מרתון אנו פותרים 10 מבחנים לדוגמה בעזרת סרטוני הסבר מפורטים (5 מבחנים בסרטוני הסבר + 5 מבחנים בפתרון מלא) ,

תוך שימת דגש על הכנה לבחינה, טיפים, חלוקת זמן וחידוד לקראת הבחינה.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

יניב גוטמן וצוות "רגב גוטמן"

273
1668
904
853
1975
689
464
330
446
396
277
672
83
1733
1226
237
416
355
256
319
297
478
399
301
105
1686
1299
176
566
162
285
305
285
181
224
466
365
91
1445
1257
289
387
541
299
148
241
549
408
249
192
99
1599
1212
308
290
241
191
433
490
155
317
406
שיעור: מבחן מספר 1
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 1 - שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 1 - שאלות 11-13
אורך:
שיעור: מבחן מספר 3
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 3 - שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלות 9-10
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 3 - שאלה 12
אורך:
שיעור: מבחן מספר 5
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 5 - שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 5 - שאלה 12
אורך:
שיעור: מבחן מספר 7
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 7 - שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 7 - שאלה 12
אורך:
שיעור: מבחן מספר 9
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 9 - שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלות 8-9
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 9 - שאלה 12
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס