054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה | מיני-מרתון – תורת המימון 10230

מיני-מרתון – תורת המימון 10230

מיני-מרתון – תורת המימון 10230
₪180

במיני-מרתון של תורת המימון הסטודנט מקבל 16!!! מבחנים משוחזרים שלא פורסמו בשום מקום.

זה בנוסף ל- 5 בחינות שכבר נמצאות בקורס המקוון עצמו..

לכל מבחן יש פתרון מלא המסביר את פתרון השאלה.

שיעור 1: סרטוני הסבר למבחן 7 והחוברות עבור מבחנים 6-10

שיעור 2: סרטוני הסבר למבחן 11 והחוברות עבור מבחנים 11-15

שיעור 3: סרטוני הסבר למבחנים 16, 20 ו- 21 והחוברות עבור מבחנים 16-21

 

 

50
471
144
387
448
348
336
331
579
156
555
181
877
335
329
341
489
225
172
258
39
217
268
526
466
397
404
378
454
646
325
435
224
386
216
161
199
246
66
250
899
638
996
264
1024
722
599
533
337
1035
39
235
679
689
736
501
668
1021
924
39
188
916
737
985
819
533
1498
337
730
שיעור: מבחן מספר 7
הצג סרטונים
סרטון: סרטון פתיחה למיני-מרתון
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 12
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 13
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 14
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 15
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 16
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 17
אורך:
סרטון: מבחן 7 שאלה 18
אורך:
שיעור: מבחן מספר 11
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 11 שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 2
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 3
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 4
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 5
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 8
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 10
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 11
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 12
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 13
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 14
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 15
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 16
אורך:
סרטון: מבחן 11 שאלה 17
אורך:
שיעור: מבחן מספר 16
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 16 שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלות 2-3
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלות 4-5
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלה 6
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלה 7
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלות 8-9
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלות 10-11
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלות 12-13
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלה 14
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלה 15
אורך:
סרטון: מבחן 16 שאלות 16-17
אורך:
שיעור: מבחן מספר 20
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 20 שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 20 שאלות 2-3
אורך:
סרטון: מבחן 20 שאלות 4-5
אורך:
סרטון: מבחן 20 שאלות 6-8
אורך:
סרטון: מבחן 20 שאלה 9
אורך:
סרטון: מבחן 20 שאלות 10-11
אורך:
סרטון: מבחן 20 שאלות 12-14
אורך:
סרטון: מבחן 20 שאלות 15-17
אורך:
שיעור: מבחן מספר 21
הצג סרטונים
סרטון: מבחן 21 שאלה 1
אורך:
סרטון: מבחן 21 שאלות 2-3
אורך:
סרטון: מבחן 21 שאלות 4-5
אורך:
סרטון: מבחן 21 שאלות 6-8
אורך:
סרטון: מבחן 21 שאלות 9-10
אורך:
סרטון: מבחן 21 שאלות 11-13
אורך:
סרטון: מבחן 21 שאלות 14-15
אורך:
סרטון: מבחן 21 שאלה 16
אורך:
סרטון: מבחן 21 שאלות 17-18
אורך:
לכל הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה
לחצו לקבוצת הוואסטאפ של הקורס