054-2330-459

קורס מקוון | חכירות - IFRS 16

התקדמות סרטון :

IFRS 16 - הקדמה

סיכום (חלקי) - IFRS 16 (להדפסה)

חוברת פתרונות מלאים נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)