054-2330-459

קורס מקוון | הכנסות מחוזים עם לקוחות – IFRS 15

התקדמות סרטון :

IFRS 15 - הקדמה

סיכום (חלקי) - IFRS 15 (להדפסה)

חוברת פתרונות מלאים נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)