054-2330-459

קורס מקוון | ירידת ערך נכסים - IAS 36

התקדמות סרטון :

IAS 36 - חלק 1

חוברת תרגילים (להדפסה)

חוברת פתרונות מלאים (לצפייה באתר בלבד)