054-2330-459

קורס מקוון | השקעה במכשירים פיננסיים - IFRS 9 + IAS 32

התקדמות סרטון :

מכשירים פיננסיים - הגדרות

חוברת תרגילים - שיעור (חלקי) לדוגמא (להדפסה)

פתרונות מלאים נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)