054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | בעיות מדידה בחשבונאות א' 10864

התקדמות סרטון :

IAS 23 - שאלות 34-35

חוברת תרגילים - שיעור (חלקי) לדוגמה (להדפסה)

חוברת פתרונות מלאים - נמצאים בקורס המלא


 

סטטוס צפיה