054-2330-459

קורס מקוון | מימון וסטטיסטיקה עבור הרשות לני"ע - הקורס המלא!

התקדמות סרטון :

הסבר סכום חד פעמי

חוברת תרגילים - שיעור (חלקי) לדוגמא (להדפסה)