054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | מושגי יסוד באקונומטריקה 10284 - הקורס המעודכן!

התקדמות סרטון :

מקדם ההסבר המתוקנן - תרגול שאלות 4-7

שיעור (חלקי) לדוגמה - חוברת תרגילים (להדפסה)

פתרונות מלאים - נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)