סטטיסטיקה לסיעוד – המרכז האקדמי לב

 340

הקורס סטטיסטיקה לסיעוד במכללת לב כולל את הנושאים הבאים :

 1. סטטיסטיקה תיאורית : אפיון משתנים, צורות התפלגות, מדדי מרכז ופיזור ומדדים למיקום יחסי.
 2. התפלגות נורמלית.
 3. רגרסיה ליניארית (מדד הקשר פירסון).
 4. התפלגות הדגימה (מבוא להסקה סטטיסטית)
 5. רווח בר סמך.
 6. בדיקת השערות.
 7. מובהקות התוצאה, PV, טעויות ועוצמה .

בהצלחה 🙂
צוות "רגב גוטמן"

תיאור

הקורס סטטיסטיקה לסיעוד במכללת לב כולל את הנושאים הבאים :

 1. סטטיסטיקה תיאורית : אפיון משתנים, צורות התפלגות, מדדי מרכז ופיזור ומדדים למיקום יחסי.
 2. התפלגות נורמלית.
 3. רגרסיה ליניארית (מדד הקשר פירסון).
 4. התפלגות הדגימה (מבוא להסקה סטטיסטית)
 5. רווח בר סמך.
 6. בדיקת השערות.
 7. מובהקות התוצאה, PV, טעויות ועוצמה .

בהצלחה 🙂
צוות "רגב גוטמן"