דוח תזרים מזומנים – IAS 7

 149

דוח תזרים מזומנים (IAS 7) מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

אורך הקורס מעל ל- 6 שעות נטו של סרטוני הסבר.

ובנוסף מקבלים חוברת תרגילים עם מעל ל-70 תרגילים מבחינות מועצה ברמה הגבוהה ביותר ולכולם יש פתרון מלא לצפייה באתר!

תיאור

דוח תזרים מזומנים (IAS 7) הוא תקן מאוד חשוב בתקינה החשבונאית החדשה (IFRS)

את השיעור מעביר רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר