דוחות כספיים מאוחדים 10910

 390

דוחות כספיים מאוחדים 10910 של האוניברסיטה הפתוחה מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

לקורס יש שני שיעורים: שיעור 1 – שווי מאזני ושיעור 2 – דוחות מאוחדים

אורכו של הקורס הינו כ- 30 שעות נטו של סרטוני הסבר.

תיאור

הקורס המקוון של "דוחות כספיים מאוחדים 10910" של האוניברסיטה הפתוחה,  מחולק למספר שיעורים:
שיעור 1הסבר החלק התאורטי של הנושא צירופי עסקים (IFRS 3) ושיטת השווי המאזני (IAS 28).
בשיעור זה נלמד על כל התקנים הרלוונטיים לנושא ונפתור מספר דוגמאות להמחשת הנושא בתקן והעמקת הידע.
שיעורים 2-4 – שאלות רב ברירה בנושא שווי מאזני בהתאם לתקן IAS 28 וצירופי עסקים לפי התקן IFRS 3.
זהו שיעור חובה לכל סטודנט הניגש ל"שנת השלמה" והבחינה הסופית מכיוון שבשיעור זה אנו נכנסים לכל הפינות שהתקן דן עליהם.
יש לעבוד עם הסיכום וסרטוני ההסבר משיעור קודם במקביל להתקדמות עם שאלות הרב-ברירה.
(השאלות הרב-ברירה כוללים יותר מ- 100 תרגילים עם פתרונות מלאים וסרטוני הסבר).
שיעור 5 – נפתור שאלות פתוחות בנושא שווי מאזני שהתקן IAS 28 בדבר "השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות" מדבר עליו.
(בשיעור זה יש מעל ל- 20 שאלות פתוחות עם פתרונות מלאים. חלק מהשאלות עם סרטוני הסבר ללימוד החומר וכל השאר לתרגול עצמי).
שיעור 6הסבר החלק התאורטי של הנושא דוחות מאוחדים בהתאם לתקן IFRS 10.
שיעור 7  – נפתור שאלות פתוחות בנושא דוחות מאוחדים שהתקן IFRS 10 בדבר "דוחות כספיים מאוחדים" מדבר עליו.

הושקע מאמץ ניכר בקורס על מנת שתגיעו מוכנים לבחינת המועצה בבטחה.. צפייה בכל הסרטונים ותרגול כל התרגילים יביאו הצלחה בטוחה בבחינה.
צפייה נעימה!
יניב גוטמן וכל צוות רגב גוטמן