סוגיות בחשבונאות פיננסית ב – 10865 2021ג יעודכן בקרוב!

 390

סוגיות בחשבונאות פיננסית ב' 10865 (לשעבר פיננסית ב' 10720) של האוניברסיטה הפתוחה מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.
הקורס מונה 4 שיעורים. ויש בו כ- 250 תרגילים עם פתרונות מלאים!
אורך הקורס הינו כ- 25 שעות של סרטוני הסבר.

תיאור

להלן הנושאים של הקורס המקוון של סוגיות בחשבונאות פיננסית ב' 10865 החדש! (הקורס מעודכן לסמסטר 2020ב)

שיעור 1: מיסים על הכנסה (IAS 12) – כ- 70 תרגילים.
שיעור 2: דוחות ביניים (IAS 34) – כ- 60 תרגילים.
שיעור 3: מלכ"רים (תקן 40 החדש)
נספח א' – עבודה עם מחשבון פיננסי וחזרה על חישובי אג"ח.