פיננסית א' – 10706

 390

פיננסית א' 10706 של האוניברסיטה הפתוחה מועבר ע"י רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר.

הקורס יש 5 שיעורים והוא מונה מעל 250 תרגילים עם פתרונות מלאים!!!

אורך הקורס הינו מעל 17 שעות של סרטוני הסבר נטו.

תיאור

להלן הנושאים של הקורס המקוון של פיננסית א' 10706:

שיעור 1: היוון עלויות אשראי – IAS 23 (כ-40 שאלות)

שיעור 2: חוזה הקמה (קבלן מבצע) – IAS 11 (כ- 60 שאלות)

שיעור 3: חכירות – IFRS 16 (כ- 60 שאלות)

שיעור 4: ירידת ערך נכסים (IAS 36) ושאלות משולבות

שיעור 5: מלכ"רים (גל"ד 5)