תורת המחירים ב' 10628 – בפורמט החדש החל מ 2021ב

 390

הקורס תורת המחירים ב' 10628 – נכתב ע"י תומר יהושע סנדק, האחראי האקדמי של ביה"ס "רגב גוטמן" ומועבר על ידי עדי רגב מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" מרצה לכלכלה במכללת ר"ג כבר 10 שנים ובעל תואר ראשון ושני של האו"פ. הקורס מונה 5 מפגשים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה, בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.
אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

שימו לב שבסמסטר 2021ב חל שינוי בחומר הלימוד. הקורס עבר עדכון לפיו והוא כרגע מעודכן לפי קצב התקדמות הסמסטר

 

עדי, תומר וצוות "רגב גוטמן"

תיאור

הקורס תורת המחירים ב' 10628 – נכתב ע"י תומר יהושע סנדק, האחראי האקדמי של ביה"ס "רגב גוטמן" ומועבר על ידי עדי רגב מייסד ומנהל שותף של "רגב גוטמן" מרצה לכלכלה במכללת ר"ג כבר 10 שנים ובעל תואר ראשון ושני של האו"פ. הקורס מונה 5 מפגשים הכוללים: סרטונים, ערוכים ונוחים לצפייה, בנוסף ישנן חוברות תרגול עם שאלות מבחינות/ בקושי הצפוי וברמה הנדרשת לבחינה עם פתרונות מלאים וממוחשבים.
אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימוד ובהכנה לבחינה

שימו לב שבסמסטר 2021ב חל שינוי בחומר הלימוד. הקורס עבר עדכון לפיו והוא כרגע מעודכן לפי קצב התקדמות הסמסטר

 

עדי, תומר וצוות "רגב גוטמן"