054-2330-459

קורס מקוון | מלכרים - תקן חשבונאות 40 החדש

שיעור (חלקי) לדוגמה

בשיעור זה אנחנו נלמד על הנושא מלכרים שהינו תקן חשבונאות 40 החדש
זה נושא שאינו חלק התקינה הבינלאומית החדשה, אך זהו נושא מאוד חשוב למשק המקומי
מכיוון שכמעט כל רואה חשבון במהלך חייו, ייפגש עם דוחות כספיים של מוסד ללא כוונת רווח
ולכן זה נושא שמועצת רואי חשבון רואה בו חשיבות רבה ללמדו.
לנושא זה יש 3 חלקים:
חלק 1 – הכרת התקן והמושגים
חלק 2 – פתרונות שאלות פתוחות להבנת הבסיס
חלק 3 – שאלות תאורטיות וחישוביות ברמת שאלות מועצה – הרמה הגבוהה ביותר!

שימו לב!
החל מ- 1.1.21 מתאחד התקן, לתקן חשבונאות 40 (במקום גל"ד 9 ותקן 5)
התקן נועד לאחד ולסדר את ההוראות לתקן אחד.
ניתן לקרוא על השינויים בעמוד הראשון של התקן.
לצפייה בתקן החדש: תקן חשבונאות 40

לצפייה בתקן הישן: תקן חשבונאות 5+ גל"ד 69

את השיעור מעביר רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר "רגב גוטמן"

סרטון פתיחה לקורס

חוברת תרגילים (להדפסה)

פתרונות מלאים - נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:02:50

סטטוס צפיה