054-2330-459

קורס מקוון | מימון - יחידות 5-6: ריביות/תשואה ואינפלציה

שיעור (חלקי) לדוגמה - ריביות/תשואה ואינפלציה

בשיעור זה נלמד את יחידות 5-6 של הקורס במימון – ריביות/תשואה ואינפלציה
זהו המשך ישיר ליחידות 1-4 – היוון סכומים. לצפייה בשיעור הקודם לחץ כאן.
בשיעור זה אנו נלמד בין היתר:
– ההבדל בין ריבית נקובה לריבית אפקטיבית
– מעבר מריבית קטנה לריבית אפקטיבית גדולה.
– מעבר מריבית אפקטיבית גדולה לריבית קטנה.
– ריבית מראש/עמלת הקצאת אשראי/הנחה על מזומן/דמי פתיחת תיק.

לאחר תרגול כל היחידות שבשיעור ניתן להמשיך לשיעור הבא – יחידה 7 – לוחות סילוקין.

שתהיה לכם צפייה מהנה ומועילה:)

בהצלחה!

סרטון פתיחה

חוברת תרגילים - שיעור (חלקי) לדוגמה (להדפסה)

פתרונות מלאים - נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:05:04