054-2330-459

קורס מקוון | יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין

שיעור (חלקי) לדוגמה

בשיעור (חלקי) לדוגמה של יסודות המימון אנו נלמד את חלק מהשיעור הראשון שזה החלק המעשי של היוון סכומים חד פעמיים, סדרות של תשלומים, ריביות והצמדת ריביות לאינפלציה

להלן שיעור (חלקי) לדוגמה של הקורס:

סרטון פתיחת קורס

חוברת תרגילים - שיעור (חלקי) לדוגמה (להדפסה)

פתרונות מלאים - נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:07:19