054-2330-459

קורס מקוון | רענון מתמטיקה

רענון - שיעור 1

בשיעור (חלקי) לדוגמה של "רענון מתמטיקה" נעסוק בחלק מפרק 5.
פרק 5 עוסק בחוקי חזקות ופתרון משוואות עם חזקות
תהנו.. עדי

דברי פתיחה לקורס

שיעור (חלקי) לדוגמה - חוברת תרגילים (להדפסה)

פתרונות מלאים נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:14:21