054-2330-459

קורס מקוון | ירידת ערך נכסים - IAS 36

שיעור (חלקי) לדוגמה

בשיעור זה אנחנו נלמד על תקן חשבונאות בינלאומי מספר 36 בדבר ירידת ערך נכסים.

לקורס יש 3 חלקים:

שלב 1 – הכרת התקן – שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה, שווי שימוש, סכום בר השבה, קבוצות מימוש

שלב 2 – שאלות פתוחות להבנת החומר

שלב 3 – שאלות תאורטיות ושאלות חישוביות דמוי מועצה – הרמה הגבוהה ביותר!

שימו לב!

הרמה של השיעור זה הוא עד לרמה של פיננסית א' (ללא צירופי עסקים) אבל כולל קבוצות מימוש וירידת ערך של מוניטין!

את השיעור מעביר רו"ח יניב גוטמן, מייסד ושותף בית הספר "רגב גוטמן"

צפייה נעימה 🙂

סרטון פתיחה לשיעור

חוברת תרגילים (להדפסה)

פתרונות מלאים - נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:02:45