054-2330-459

קורס מקוון | יסודות החשבונאות של הרשות לני"ע - הקורס המלא!

שיעור (חלקי) לדוגמה

בשיעור (חלקי) לדוגמה של הקורס המקוון "מכינה בחשבונאות" נלמד על חלק משיעור 1 שמדבר על הכרת הדוחות הכספיים.

זהו שיעור חלקי המייצג סרטונים בודדים מהשיעור ולא את השיעור כולו..

יניב גוטמן

סרטון פתיחת קורס - חובה לצפות!

חוברת תרגילים - שיעור (חלקי) לדוגמה (להדפסה)

חוברת פתרונות מלאים - נמצא בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:18:17