054-2330-459

קורס מקוון | חשבונאות ביניים א' - בר אילן

שיעור לדוגמה - התחייבויות (IAS 32)

בשיעור (חלקי) לדוגמה של הקורס המקוון "חשבונאות ביניים א" של אוניברסיטת בר אילן

נלמד על חלק מהנושא היוון עלויות אשראי בהתאם לתקן IAS 32

צפייה נעימה 🙂

יניב גוטמן

סרטון פתיחה לשיעור

חוברת תרגילים (להדפסה)

פתרונות מלאים נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:02:45

סטטוס צפיה