054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | מיני-מרתון - מבוא לסטטיסטיקה ב 30112

שיעור (חלקי) לדוגמה - 2 שאלות מהבחינות של המינימרתון

המינימרתון כולל 5 בחינות לדוגמה.
4 בחינות עפ פתרון מלא בסרטונים ועוד בחינה 1 בפתרון כתוב.

בהצלחה 🙂

דברי פתיחה למינימרתון , הנחיות והסבר

שיעור לדוגמה - אין חוברות. בקורס עצמו יש 5 בחינות לדוגמה

00:06:01