054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב' - 30112

שיעור (חלקי) לדוגמה - המשך בדיקת השערות

בשיעור (חלקי) לדוגמה נעסוק בהמשך נושא בדיקת ההשערות.
שימו לב שבסרטון מוזכרת יחידה 13 לפי מספור היחידות הישן.
במספור היחידות החדש – יחידות 10-11 עוסקות יחדיו ברווח סמך ובבדיקת השערות.

בהצלחה:)
עדי

סרטון פתיחה לקורס

חוברת תרגילים - שיעור (חלקי) לדוגמא (להדפסה)

חוברות עם פתרונות מלאים קיימות בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:14:58