054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א' - 30111

שיעור (חלקי) לדוגמא - יחידות 2+3

בשיעור לדוגמא נעסוק בחלק מהשיעור השני שמדבר על התפלגות נורמלית ומדדי קשר (יחידות 4+5)

בהצלחה
עדי

סרטון פתיחה - חובה לראות!!!

חוברת תרגילים - שיעור 2 חלקי (להדפסה)

חוברת עם פתרונות מלאים נמצא בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:11:11