054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | מיני-מרתון – חשבונאות למנהלים 13002

שיעור (חלקי) לדוגמה

בשיעור לדוגמה, נפתור שאלה אחת מתוך בחינה מספר 1.

במיני-מרתון יש 10 מבחנים משוחזרים, כאשר למבחנים 1 ו- 10 יש סרטוני הסבר.

ולכל שאר המבחנים יש פתרון מלא ומקיף..

במיני-מרתון אנחנו לא מסבירים את החומר בכלל..

לכן אם מישהו צריך הסבר על החומר, אז זה נמצא בקורס הרגיל.

סרטון פתיחה למיני-מרתון

חוברת תרגילים - שיעור (חלקי) לדוגמה (להדפסה)

פתרונות מלאים - נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:04:33

סטטוס צפיה