054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | חשבונאות למנהלים 13002 (לתואר שני)

שיעור (חלקי) לדוגמה

בשיעור (חלקי) לדוגמה  נלמד על נושא רכוש קבוע שנמצא בשיעור 1 וכל מרכיביו: -שיטות הפחת השונות.

הנושא "רכוש קבוע" הוא מהותי בבחינה מכיוון והנושא יהיה כשאלה פתוחה לבחירה, בתזרים מזומנים וכשאלה אמריקאית, לכן רצוי ללמוד אותו טוב. להלן השיעור (החלקי) לדוגמא של הקורס:

דברי פתיחה לקורס

שיעור (חלקי) לדוגמה - להדפסה

פתרונות מלאים יש בקורס המקוון (לצפייה באתר בלבד)

00:09:15