054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | סוגיות בחשבונאות פיננסית א' 10864 - החל מ- 2021ב!

שיעור לדוגמה - היוון עלויות אשראי (IAS 23)

בשיעור (חלקי) לדוגמה של הקורס המקוון "סוגיות בחשבונאות פיננסית א' 10864"

(לשעבר פיננסית א' 10706) נלמד על חלק מהנושא היוון עלויות אשראי בהתאם לתקן IAS 23

צפייה נעימה 🙂

יניב גוטמן

סרטון פתיחה לשיעור

חוברת תרגילים (להדפסה)

פתרונות מלאים נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:05:08

סטטוס צפיה