054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | בעיות מדידה בחשבונאות א' 10864

שיעור לדוגמה - היוון עלויות אשראי (IAS 23)

בשיעור (חלקי) לדוגמה של הקורס המקוון "בעיות מדידה בחשבונאות א' 10864"

נלמד על חלק מהנושא היוון עלויות אשראי בהתאם לתקן IAS 23

צפייה נעימה 🙂

יניב גוטמן

סרטון פתיחה לשיעור

חוברת תרגילים (להדפסה)

פתרונות מלאים נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:05:08

סטטוס צפיה