054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | מיני-מרתון - יסודות החשבונאות 10863

שיעור (חלקי) לדוגמה

להלן השיעור (חלקי) לדוגמה של המיני-מרתון בבחינת המועצה "יסודות החשבונאות הפיננסית 10863" של האוניברסיטה הפתוחה.

לצורך למידה נכונה לבחינה – יש לנסות לפתור את התרגילים לפני צפייה בסרטון.

שתהיה לכם צפייה מהנה ומועילה 🙂

יניב

סרטון פתיחה לקורס

חוברת תרגילים - חלקית (להדפסה)

פתרונות מלאים נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:04:04