054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית 10708

שיעור (חלקי) לדוגמא

בשיעור (חלקי) לדוגמא נלמד על נושא רכוש קבוע וכל מרכיביו: -שיטות הפחת השונות. -שינוי שיטה ושינוי אומדן -שיפוץ -מודל הערכה מחדש -רווח ממכירת רכוש קבוע הנושא "רכוש קבוע" הוא מהותי בבחינה מכיוון והנושא יהיה כשאלה פתוחה לבחירה, בתזרים מזומנים וכשאלה אמריקאית, לכן רצוי ללמוד אותו טוב.
להלן שיעור (חלקי) לדוגמא של הקורס:

שיחת פתיחה לקורס

חוברת תרגילים - שיעור (חלקי) לדוגמא (להדפסה)

פתרונות מלאים - נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:04:44