054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | תורת המחירים ג' 10629

שיעור (חלקי) לדוגמא

בשיעור (חלקי) לדוגמא בקורס "תורת המחירים ג' " נלמד על סטייה מיעילות הנובעת מקיומו של מונופול .
להלן שיעור (חלקי) לדוגמא של הקורס:

שיעור לדוגמה - סטייה מיעילות עקב קיומו של מונופול

חוברת תרגילים - שיעור (חלקי) לדוגמא (להדפסה)

פתרונות מלאים - נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)