054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | מיני-מרתון - נושאים במתמטיקה 10444

שיעור לדוגמה (חלקי)

בשיעור לדוגמה מצורף פתרון לשאלות 1-3 במבחן מספר 1

לצורך התרשמות.

במינימרתון ישנן 5 בחינות שפתרונן בסרטוני הסבר

בהצלחה 🙂

עדי,יניב, מיכאל וכל צוות רגב גוטמן

סרטון פתיחה למינימרתון

חוברות שאלות (חלקית) - ניתן להדפיס

פתרונות מלאים בסרטונים בקורס המלא

00:02:49