054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | מיני-מרתון - מושגי יסוד באקונומטריקה 10284

שיעור לדוגמה (חלקי)

בשיעור לדוגמה מצורף פתרון לשאלות 1-2 במבחן מספר 2 לצורך התרשמות.

במינימרתון ישנן 5 בחינות. 4 מתוכן בפתרונותת בסרטונים והאחרונה בפתרון כתוב.

בהצלחה 🙂

תומר, עדי וכל צוות רגב גוטמן

סרטו פתיחה למינימרתון

חוברות שאלות מצורפות למינימרתון המלא

פתרונות מלאים בסרטונים בקורס המלא

00:06:02