054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | מושגי יסוד באקונומטריקה 10284 - הקורס המעודכן!

שיעור (חלקי) לדוגמה

בשיעור (חלקי) לדוגמה נעסוק בחלק משיעור 2 העוסק ברגרסיה מרובה (מספר מסבירים)
נלמד על בדיקות השערות שונות, נכיר את המונח מולטי-קולינאריות ועוד

בהצלחה!!!
עדי

סרטון פתיחה לקורס חדש

חוברת תרגילים - שיעור (חלקי) לדוגמה (להדפסה)

פתרונות מלאים - נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:08:41