054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | יסודות החשבונאות 10280

שיעור (חלקי) לדוגמא

בשיעור מספר 1 נלמד על נושא רכוש קבוע וכל מרכיביו: -שיטות הפחת השונות. -שינוי שיטה ושינוי אומדן -שיפוץ -מודל הערכה מחדש -רווח ממכירת רכוש קבוע הנושא "רכוש קבוע" הוא מהותי בבחינה מכיוון והנושא יהיה כשאלה פתוחה לבחירה, בתזרים מזומנים וכשאלה אמריקאית, לכן רצוי ללמוד אותו טוב. להלן שיעור מספר 1 של המרתון:

חוברת תרגילים - שיעור (חלקי) לדוגמה (להדפסה)

פתרונות מלאים - נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:06:21