054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | מבוא למיקרוכלכלה 10131 בפורמט החדש

שיעור (חלקי) לדוגמה

בשיעור לדוגמה נדבר בעיקר על יחידה 4 שנמצאת בשיעור 3 בקורס,

בנושא של תחרות משוכללת, הגורמים שמשפיעים על תזוזת העקומות, שיווי משקל, פדיון יצרנים והוצאות צרכנים, עודף יצרן ועודף צרכן.
כמו כן, נשים דגש על מצב בו מצטרפות/עוזבות פירמות את הענף ומה זה גורם למצבן של הפירמות הותיקות/שנשארו בענף.
נדגיש את הדרך הנכונה לגשת לטענות מסוג זה ושיטות הפתרון המסודרות המונעות בלבול נפוץ (לעיתים) של סטודנטים.
לאחר מכן נעסוק בנושא של עיר א – עיר ב ולסיום נעסוק בגמישות הביקוש: קשיח לחלוטין, גמיש לחלוטין, ביקוש יחידתי, גמישות ממוצעת קשתית ושיטה טכנית לפתרון טענות מסוג זה בבחינה..

בחלקו האחרון של השיעור נתחיל לעסוק ביחידה 5 בחלק של מס/סובסידיה, תזוזת העקומה, חלוקת נטל המס בין יצרן לצרכן, תקבולי ממשלה.
כמו כן, נדגיש מצב בו מוטל מס במצב המוצא וכן מס במצבים מיוחדים (ביקוש קשיח לחלוטין/גמיש לחלוטין)

מדובר על שיעור קריטי בחשיבותו בקורס!

שתהיה לכם צפייה מהנה ומועילה

עדי וצוות "רגב גוטמן"

סרטון פתיחת קורס חדש!!! חשוב לצפות!!!

חוברת תרגילים - שיעור (חלקי) לדוגמה (להדפסה)

פתרונות מלאים - נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:03:31