054-2330-459

האוניברסיטה הפתוחה | מיני-מרתון - מבוא למקרוכלכלה 10126

שיעור לדוגמה (חלקי)

בשיעור לדוגמה מצורף פתרון לשאלות 1-3 במבחן מספר 2

לצורך התרשמות.

במינימרתון ישנן 5 בחינות. 4 מתוכן בפתרונות בסרטונים והאחרונה בפתרון כתוב.

בהצלחה 🙂

עדי,יניב וכל צוות רגב גוטמן

סרטון פתיחה למינימרתון

חוברות שאלות (חלקית) - ניתן להדפיס

פתרונות מלאים בסרטונים בקורס המלא

00:09:26