054-2330-459

קורס מקוון | יסודות החשבונאות ב - המכללה למשפט ועסקים

שיעור (חלקי) לדוגמה

בשיעור זה אנחנו נלמד על תקן חשבונאות בינלאומי מספר 40 בדבר נדל"ן להשקעה.

לקורס יש 3 חלקים:

שלב 1 – הכרת התקן – מודל העלות, מודל הערכה מחדש, מעברים בין מלאי, רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה

שלב 2 – שאלות פתוחות להבנת החומר

שלב 3 – שאלות תאורטיות ושאלות חישוביות דמוי מועצה – הרמה הגבוהה ביותר!

צפייה נעימה 🙂

יניב

סרטון פתיחה לשיעור

חוברת תרגילים (להדפסה)

פתרונות מלאים - נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:02:14