054-2330-459

קורס מקוון | הכנסות מחוזים עם לקוחות – IFRS 15

שיעור (חלקי) לדוגמה

בשיעור (חלקי) לדוגמא של הקורס "בעיות במדידה ב'" נלמד על חלק מנושא החכירות.

על חכירות מדבר התקן – IFRS 16 בתקינה הבינלאומית (IFRS).

שתהיה לכם צפייה מהנה ומועילה:)

יניב וצוות "רגב גוטמן"

דברי פתיחה לקורס, הנחיות והסבר

שיעור לדוגמה (חלקי) - להדפסה

פתרונות מלאים נמצאים בקורס המלא (לצפייה באתר בלבד)

00:02:11