054-2330-459

הרשות לניירות ערך

קורסים מקוונים - הרשות לניירות ערך

קורסים מקוונים - הרשות לניירות ערך

שימו לב!

למי שרכש את הקורס הדיגיטלי המלא ניתן לרכוש את הקורס לפתרון הבחינות

בעלות של – 160 ש"ח (במקום 290 ש"ח).

סינון לפי:
דוח תזרים מזומנים – IAS 7
₪149 ל-90 ימים
לקוחות והפרשה לחובות מסופקים
₪59 ל-90 ימים
התחייבויות – IAS 32
₪129 ל-90 ימים
נדלן להשקעה – IAS 40
₪109 ל-90 ימים
רכוש קבוע – IAS 16
₪79 ל-90 ימים
מלאי – IAS 2
₪59 ל-90 ימים
תיאוריה חשבונאית
₪139 ל-90 ימים
מימון – המבנה העתי של הריביות
₪59 ל-90 ימים
3 מבחנים אחרונים בסטטיסטיקה ומימון – חורף 2018 עד חורף 2019
₪180 ל-90 ימים
כל המבחנים בסטטיסטיקה ומימון – הרשות לני"ע
₪290
3 מבחנים אחרונים בחשבונאות – מועד קיץ 2018 עד קיץ 2019
₪180
כל המבחנים בחשבונאות – הרשות לני"ע
₪290
מימון וסטטיסטיקה עבור הרשות לני"ע – הקורס המלא!
₪590
חשבונאות עבור הרשות לני"ע – הקורס המלא!
₪590

כדי לרכוש את החבילה המשתלמת ביותר: קורס מלא + פתרון בחינות

יש ללחוץ על רכישת הקורס המלא, ולאחר מכן תצוץ לכם הצעה ייחודית עבור פתרון הבחינות.