054-2330-459

בחינות מועצת שמאים

בחינות מועצת שמאים

קורסים מקוונים - מועצת שמאים

יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין
₪570 ל-180 ימים
יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים – מועצת שמאי מקרקעין
₪570 ל-180 ימים
מבוא לתורת השמאות מועד 1 בשנת 2019 – גולן שבי
₪1490
גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין – גולן שבי
₪970
שמאות בקלות: גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין – מרצה: דור לרון
₪1500