054-2330-459

בחינות מועצת שמאים

בחינות מועצת שמאים

קורסים מקוונים - מועצת שמאים

שימו לב!

למי שרכש את הקורס הדיגיטלי של "גישות" + ספר הקורס ניתן לרכוש את חוברות התרגול

בעלות של – 450 ש"ח (במקום 520 ש"ח).

סינון לפי:
דוח תזרים מזומנים – IAS 7
₪149 ל-90 ימים
התחייבויות – IAS 32
₪129 ל-90 ימים
נדלן להשקעה – IAS 40
₪109 ל-90 ימים
רכוש קבוע – IAS 16
₪79 ל-90 ימים
מלאי – IAS 2
₪59 ל-90 ימים
תיאוריה חשבונאית
₪139 ל-90 ימים
ספר הקורס + סט 4 ספרי תרגול של בחינות המועצה ב"גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין"
₪850
סט 4 ספרי תרגול של בחינות המועצה ב"גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין"
₪520
הספר "שמאות בקלות" – מרצה: דור לרון
₪420
גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין – מרצה: דור לרון
₪1790
יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין
₪570 ל-180 ימים
יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים – מועצת שמאי מקרקעין
₪620 ל-180 ימים
לקוחות והפרשה לחובות מסופקים
₪59 ל-90 ימים