054-2330-459

בחינות מועצת שמאי מקרקעין

בחינות מועצת שמאים

קורסים מקוונים - מועצת שמאים

שימו לב!
למי שרכש את הקורס הדיגיטלי של "גישות" + ספר הקורס ניתן לרכוש את חוברות התרגול
בעלות של – 450 ש"ח (במקום 520 ש"ח).

מומלץ! החבילות המלאות
– ניתן לקבל את המיני-מרתון (כל הבחינות) של יסודות החשבונאות ב- 310 ש"ח (במקום 690) בעת רכישת הקורס המלא!
– ניתן לקבל את המיני-מרתון (כל הבחינות) של יסודות המימון ב- 310 ש"ח (במקום 690) בעת רכישת הקורס המלא!
לצורך קבלת ההטבה, התחילו בתהליך רכישת הקורס המלא וההצעה תקפוץ לכם בעת ההזמנה.

סינון לפי:
דוח תזרים מזומנים – IAS 7
₪149 ל-90 ימים
התחייבויות – IAS 32
₪129 ל-90 ימים
נדלן להשקעה – IAS 40
₪109 ל-90 ימים
רכוש קבוע – IAS 16
₪79 ל-90 ימים
מלאי – IAS 2
₪59 ל-90 ימים
לקוחות והפרשה לחובות מסופקים (IFRS 9)
₪59 ל-90 ימים
תיאוריה חשבונאית
₪139 ל-90 ימים
מימון – יחידה 15: מבנה ההון של הפירמה (מודל גורדון ו- WACC)
₪89 ל-90 ימים
מימון – יחידה 14: מודוליאני מילר M&M
₪89 ל-90 ימים
מימון – יחידה 13: רווח למניה (EPS)
₪79 ל-90 ימים
מימון – יחידה 12: איגרות חוב ומק"מ
₪99 ל-90 ימים
מימון – יחידה 11: השקעות בתנאי אי ודאות
₪149 ל-90 ימים
מימון – יחידה 10: בדיקת כדאיות השקעה בעולם עם מס
₪69 ל-90 ימים
מימון – יחידה 9: בדיקת כדאיות השקעה (NPV/IRR)
₪119 ל-90 ימים
מימון – יחידות 7-8: לוחות סילוקין וחזרה על כל היחידות
₪129 ל-90 ימים
מימון – יחידות 5-6: ריביות/תשואה ואינפלציה
₪89 ל-90 ימים
מימון – יחידות 3-4: סדרות אינסופיות וסדרות צומחות
₪49 ל-90 ימים
מימון – יחידות 1-2: היוון סכומים
₪99 ל-90 ימים
הספר "שמאות בקלות" – מרצה: דור לרון
₪420
גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין – מרצה: דור לרון
₪2400
יסודות הכלכלה (מיקרו ומקרו) לשמאי מקרקעין
₪890
מיני-מרתון – יסודות הכלכלה (מיקרו ומקרו) לשמאי מקרקעין
₪690
מיני-מרתון – יסודות המימון ושימושם בשמאות מקרקעין
₪690
יסודות המימון ושימושם בשומת מקרקעין
₪890
מיני-מרתון – יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים (לשמאי מקרקעין)
₪690
יסודות החשבונאות וניתוח דוחות כספיים – מועצת שמאי מקרקעין
₪890