054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | סטטיסטיקה לסיעוד – המרכז האקדמי לב

סטטיסטיקה לסיעוד – המרכז האקדמי לב

סטטיסטיקה לסיעוד – המרכז האקדמי לב
₪340 ל-180 ימים

הקורס סטטיסטיקה לסיעוד במכללת לב כולל את הנושאים הבאים :

  1. סטטיסטיקה תיאורית : אפיון משתנים, צורות התפלגות, מדדי מרכז ופיזור ומדדים למיקום יחסי.
  2. התפלגות נורמלית.
  3. רגרסיה ליניארית (מדד הקשר פירסון).
  4. התפלגות הדגימה (מבוא להסקה סטטיסטית)
  5. רווח בר סמך.
  6. בדיקת השערות.
  7. מובהקות התוצאה, PV, טעויות ועוצמה .

בהצלחה :)
צוות "רגב גוטמן"

 

671
1089
1403
1453
426
949
1088
1441
829
1561
1034
729
12
959
1695
1088
2596
1720
883
12
2067
1459
1100
12
1821
1773
978
1079
12
846
1222
2228
1762
1259
1479
12
2083
2430
849
1429
1311
1204
1807
1633
12
1786
838
1387
1906
1492
1152
2025
1771
1502
599
שיעור: נושא 1: סטטיסטיקה תיאורית
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת נושא 1, סוגי משתנים, לוחות ושרטוטים
אורך:
סרטון: מדדי מרכז ברשימת תצפיות + שאלה ג'
אורך:
סרטון: מדדי מרכז ברשימת מחלקות + שאלה לדוגמה ד'
אורך:
סרטון: סוגי התפלגיות וסדר המדדים
אורך:
סרטון: מדדי פיזור ברשימת תצפיות + שאלה ג'
אורך:
סרטון: מדדי פיזור ברשימת מחלקות + שאלה ד'
אורך:
סרטון: מדדים למיקום יחסי - מאונים חלק א'
אורך:
סרטון: מאונים חלק ב'
אורך:
סרטון: טרנספורמציה לינארית
אורך:
סרטון: שינויים נקודתיים + שאלה 6ז' + שאלה ג' סעיף ד'
אורך:
סרטון: מענה על טענות וסיכום שיעור 1
אורך:
שיעור: נושא 2: התפלגות נורמלית
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 2 , הגדרות התפלגות נורמלית, ציון תקן והכרת הטבלה
אורך:
סרטון: סוג שאלה ראשון + שאלת תרגול
אורך:
סרטון: תרגול שאלה מספר 1 מהחוברת + שטח בין שני ערכים
אורך:
סרטון: סוג שאלה שני + שאלת תרגול
אורך:
סרטון: סעיפי התחכמות + שאלה 8
אורך:
סרטון: מענה על טענות, טענות ג',ה',ח' וסיכום התפלגות נורמלית
אורך:
שיעור: נושא 3: רגרסיה ליניארית
הצג סרטונים
סרטון: רגרסיה ליניארית - מדד הקשר פירסון, שאלה 1 סעיף א'
אורך:
סרטון: מדד פירסון המשך, קו הניבוי,שונות ניבויים וטעויות, המשך שאלה 1 וסיכום שיעור
אורך:
סרטון: בונוס: שימוש במחשבון לחישובים במדד פירסון - 18 דקות
אורך:
שיעור: נושא 4: התפלגות הדגימה
הצג סרטונים
סרטון: התפלגות הדגימה (נורמלית),פרמטר וסטטיסטי
אורך:
סרטון: חישוב הסתברויות בהתפלגות דגימה נורמלית - סוג שאלה 1, תרגול סעיפים א-ה
אורך:
סרטון: סוג שאלה 2 - סעיפים ו'-ח'
אורך:
סרטון: שאלות התחכמות + סעיפים ט' - יא'
אורך:
שיעור: נושא 5: רווח סמך
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת נושא רווח סמך: הכרת המושגים: אמידה, אומדים חסרי הטיה
אורך:
סרטון: רווח סמך - הסבר + מושגים
אורך:
סרטון: רווח סמך לתוחלת - שונות ידועה + תרגול
אורך:
סרטון: רווח סמך לתוחלת - שונות לא ידועה, שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: רווח סמך להפרש תוחלות + תרגול
אורך:
סרטון: שאלות התחכמות - תוחלת, שאלת תרגול 1
אורך:
שיעור: נושא 6: בדיקת השערות
הצג סרטונים
סרטון: פתיחה + הסבר בדיקת השערות
אורך:
סרטון: ב. השערות לתוחלת כאשר שונות ידועה, תרגיל 1
אורך:
סרטון: ב. השערות לתוחלת כאשר שונות ידועה, תרגיל 2
אורך:
סרטון: ב. השערות לתוחלת כאשר שונות לא ידועה, תרגול
אורך:
סרטון: הסקה על 2 אוכלוסיות -הסבר
אורך:
סרטון: ב. השערות על הפרש תוחלות, שונויות ידועות
אורך:
סרטון: ב"ה על הפרש תוחלות שונויות לא ידועות אך שוות
אורך:
סרטון: ב. השערות על מדגמים מזווגים (תלויים)
אורך:
שיעור: נושא 7: טעויות ועוצמה, מובהקות תוצאה PV
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 7 , מובהקות תוצאה P-VALUE- תוחלת כאשר שונות ידועה
אורך:
סרטון: מובהקות התוצאה כששונות לא ידועה
אורך:
סרטון: ניסוח כלל הכרעה במונחי משתנה במקום במונחי ציון תקן
אורך:
סרטון: טעויות בבדיקת ההשערות - הסבר כללי
אורך:
סרטון: שאלת תרגול טעויות - מקרה 1 - התוחלת
אורך:
סרטון: מציאת גודל מדגם בטעויות - תוחלת
אורך:
סרטון: קריאת פלטי SPSS (דומה מאוד לאקסל במושגים) מדגם 1, שאלת תרגול 1
אורך:
סרטון: מדגם 1, שאלת תרגול 2
אורך:
סרטון: מדגמים מזווגים + שאלת תרגול 3
אורך:
סרטון: סרטון סיום קורס, סיכום, מסקנות ופרידה ומרגשת
אורך:
לכל הקורסים של המרכז האקדמי לב