054-2330-459

רגב גוטמן - קורסים דיגיטליים מקוונים

קורס מקוון | מבוא לסטטיסטיקה – מכללת נתניה

מבוא לסטטיסטיקה – מכללת נתניה

מבוא לסטטיסטיקה – מכללת נתניה
₪340 ל-180 ימים

הקורס מבוא לסטטיסטיקה הותאם במיוחד לתלמידי מכללת נתניה

הקורס מונה 2 שיעורים גדולים של לימוד החומר כולל חוברות תרגול והסבר ברמה מאוד גבוהה.

בהצלחה :)

צוות רגב גוטמן

 

235
1089
1403
1453
426
949
1088
1441
829
1075
987
1561
1034
729
671
1328
1395
733
1681
2067
1459
1100
שיעור: חלק א - סטטיסטיקה תיאורית
הצג סרטונים
סרטון: פתיחת שיעור 1, סוגי משתנים, לוחות ושרטוטים
אורך:
סרטון: מדדי מרכז ברשימת תצפיות + שאלה ג'
אורך:
סרטון: מדדי מרכז ברשימת מחלקות + שאלה לדוגמה ד'
אורך:
סרטון: סוגי התפלגיות וסדר המדדים
אורך:
סרטון: מדדי פיזור ברשימת תצפיות + שאלה ג'
אורך:
סרטון: מדדי פיזור ברשימת מחלקות + שאלה ד'
אורך:
סרטון: מדדים למיקום יחסי - מאונים חלק א'
אורך:
סרטון: מאונים חלק ב'
אורך:
סרטון: ממוצע משוקלל ושונות מצורפת + שאלה 6א'+ב'
אורך:
סרטון: איחוד טבלאות + שאלה 6
אורך:
סרטון: טרנספורמציה לינארית
אורך:
סרטון: שינויים נקודתיים + שאלה 6ז' + שאלה ג' סעיף ד'
אורך:
סרטון: מענה על טענות וסיכום שיעור 1
אורך:
שיעור: חלק ב - מדדי קשר
הצג סרטונים
סרטון: מדדי קשר - פתיחה, סולמות מדידה והצגת מדדי הקשר
אורך:
סרטון: מדד הקשר קרמר + שאלה 12
אורך:
סרטון: מתאם "פי" + שאלה 14
אורך:
סרטון: מדד הקשר ספירמן + שאלה 18
אורך:
סרטון: מדד הקשר פירסון, שאלה 20 סעיף א'
אורך:
סרטון: מדד פירסון המשך, קו הניבוי,שונות ניבויים וטעויות, המשך שאלה 20 וסיכום שיעור 2
אורך:
סרטון: בונוס: שימוש במחשבון לחישובים במדד פירסון - 18 דקות
אורך:
לכל הקורסים של המכללה האקדמית נתניה